Inspektor Ochrony Danych


IOD p. Monika Kocimska      iod4_oswiata@um.poznan.pl

zastępca IOD p. Beata Rychła    iod2_oswiata@um.poznan.pl