Rekrutacja


 * A...B...C... adaptacji * Komunikaty dla rodziców *


A...B...C... adaptacji


Drodzy rodzice zdajemy sobie sprawę z tego - jak istotnym szczeblem na drodze edukacji Waszego dziecka jest pójście do przedszkola i związane z tym wydarzeniem emocje. Aby jak najbardziej ułatwić - ten często trudny i dla dziecka, i dla rodzica czas - stworzyliśmy tą podstronę.
Tutaj znajdziecie Państwo porady dotyczące wcześniejszego przygotowania dziecka do pójścia do przedszkola, pierwszych dni w przedszkolu, wyprawki przedszkolnej itp. 
Zapraszamy do przeglądania!

 

Przyjście do przedszkola to ważny przełom w życiu dziecka - oznacza ono konieczność przystosowania się dziecka do zmian w wielu aspektach:
- indywidualnym - dziecko podejmuje nową rolę społeczną - przedszkolaka. Przeżywa i radzi sobie z silnymi emocjami, zmienia tryb życia, ma również więcej obowiązków.
- interakcyjnym - dziecko uczy się intensywnie żyć w społeczności przedszkolnej - poznaje nowe osoby, staje się członkiem dużej grupy rówieśniczej, w której tworzy nowe relacje.
- sytuacyjnym - dziecko poznaje nowe miejsce, nowe reguły i zwyczaje panujące w Przedszkolu. Podejmuje również nowe wyzwania i zadania. Każde dziecko, które zaczyna być przedszkolakiem przeżywa naturalny stres adaptacyjny, dlatego ważne jest, aby dorośli - rodzice i nauczyciele przedszkolni stworzyli przyjazne warunki do tego przeżycia i poradzenia sobie z trudną sytuacją.

 

Co mogą zrobić rodzice, by pomóc dziecku w adaptacji?


Przede wszystkim ważne jest by rodzic był przekonany, że podjął właściwą decyzję, że przedszkole to ważne i dobre miejsce dla jego dziecka. By był on otwarty na współpracę z nauczycielem i potrafił mu zaufać. Rodzic może wiele zrobić, by wspierać dziecko w przejściu z domu do przedszkola już na długo przed dniem, w którym dziecko stanie na progu przedszkola:
- może rozwijać samodzielność dziecka 
(ćwiczyć umiejętności jedzenia łyżką i widelcem, korzystania z toalety, mycia rąk i ubierania się; ćwiczyć umiejętność rozumienia - pytać, opowiadać, czytać książeczki; przyzwyczajać stopniowo do rozstania - pozostawiać pod opieką osoby, którą dziecko zna i lubi oraz wydłużać stopniowo czas rozłąki);
- budować przyjazny obraz przedszkola
(przedstawiać przedszkole jako atrakcyjne miejsce, pełne zabawek i kolegów, a pójście do przedszkola jako awans społeczny - "jesteś duży, radzisz sobie");
- budować realny obraz przedszkola
(dziecko musi wiedzieć, że w przedszkolu zostanie samo, że mogą tam być różne zwyczaje - inne niż w domu, że np. istnieje zwyczaj leżakowania);
- wprowadzić dziecko w świat przedszkolny
(pokazać dziecku budynek przedszkola, otoczenie, drogę do przedszkola, poznać z wychowawczynią, przyjść na dzień otwarty, spotkania adaptacyjne, w pierwszych dniach przedszkola zarezerwować sobie czas, by móc stopniowo rozstać się ze swoim dzieckiem. Gdy dziecko jest już gotowe zostać w przedszkolu - stopniowo wydłużać czas jego pobytu, świętować z rodziną pójście dziecka do przedszkola);
- dać dziecku ulubioną przytulankę, która dla niego symbolizuje dom i zapewnia poczucie bezpieczeństwa
- rozmawiać o przedszkolu
(ważne jest, by odpowiadać - nawet sto razy - na pytania dziecka, rozmawiać nie tylko o miłych rzeczach (np. zabawkach), ale też o tym co budzi niepokój dziecka (np. samodzielne ubieranie, leżakowanie, bycie bez rodziców). Okazywać zainteresowanie tym, co robi w przedszkolu - pytać konkretnie z kim się bawiło, co jadło, jak ma na imię Pani, co mu się podoba, a co nie);
- nie ignorować i lekceważyć uczuć dziecka, nie porównywać z innymi dziećmi - każde dziecko ma swój indywidualny rytm adaptacji.
* materiał zaczerpnięty z warsztatów "Wsparcie na Starcie" organizowanych przez Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu 

 

Komunikaty dla rodziców


Serdecznie zapraszamy do naszego Przedszkola wszystkie dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.

TO CO NAS WYRÓŻNIA SPOŚRÓD INNYCH:

Przedszkole, jako jedno z niewielu w Poznaniu, realizuje Tablit - innowacyjny program wychowania przedszkolnego z modułem językowym, wykorzystującym platformę edukacyjną, oparty na pracy metodą projektów oraz metodą Questioning the Author.